Styrelse

Styrelsen för Sandhults Byalag 2018

Ordförande
Hans Sunesson
0730-969799

Vise Ordförande
John Stensönes
0731-809880

Kassör
Per Carlsson
0705-23 33 60

Sekreterare
Mona Carlbohm
0736-535399

Ledamöter
Gunnar Eriksson
0705-126251

Christian Olofsson
0722-441599

Sten Olsson
0706-968479

Supleanter

Magnus Stedt
0705-74 04 12

Irene Ehrnholm
766-230760