Om

Sandhult, ett samhälle på ca 210 hushåll i tätorten, är beläget ca 9 km nordväst om Borås utmed väg 180 mot Alingsås. I Sandhult finns förskola samt grundskola med
låg- och mellanstadie. Även ett ålderdomshem, kyrka och församlingshem hör till den service som kan erbjudas. Runt samhället finns ytterligare ca 250 hushåll och det är vi alla tillsammans som är Sandhults byalag. På dessa sidor försöker vi att föra ut information om vad som är på gång och vad som har hänt i och runt Sandhult. Material till detta emottas tacksamt till byalag@sandhult.net