Medlemsskap

Ett medlemsskap i Sandhults Byalag kostar 150 Kr per hushåll och år.
Inbetalning sker till
Bankgiro 136-5741
eller
Swisch nr 123 459 68 05